Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων εβδομήντα επτά (977) ατόμων σε ΟΤΑ

admin 06/16/2021

Έγκριση πρόσληψης εννιακοσίων εβδομήντα επτά (977) ατόμων σε ΟΤΑ

Συγκεκριμένα, με την αριθμ. 44866/15.6.2021 Υ.Α. εγκρίθηκε η πρόσληψη 977 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως 8, έως 9 ή έως 11 μήνες στους ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου.

Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 38 έως και 42 του ν.4765/2021, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Tags :