Αίτημα για την ανοικοδόμηση των αγροτεμαχίων κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων

admin 06/08/2022

Αίτημα για την ανοικοδόμηση των αγροτεμαχίων κάτω των τεσσάρων στρεμμάτων

Προς τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Κώστα Σκρέκα

Τον Υφυπουργό ΥΠΕΝ κ. Νίκο Ταγαρά

Το Γεν. Γραμματέα Χ.Σ. & Αστικού Περιβάλλοντος κ. Ευθύμιο Μπακογιάννη

Κοιν. προς: Τον Πρόεδρο του ΤΕΕ κ. Γιώργο Στασινό

Ενταύθα                                                                                                                                                   Αθήνα, 30.5.2022

ΘΕΜΑ: Αίτημα για την ανοικοδόμηση των αγροτεμαχίων κάτω των τεσσάρων (4) στρεμμάτων.

Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ, κε Γενικέ

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 40 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245Α που δημοσιεύτηκε στις 9-12-2020, καθορίστηκε ότι την 9η Δεκεμβρίου 2022 θα λήξει η προθεσμία για να υποβληθεί αίτηση για έκδοση οικοδομικής αδείας σε γήπεδα μικρότερα των τεσσάρων (4) στρεμμάτων (4000τ.μ.) που με τις ισχύουσες παρεκκλίσεις του Π.Δ. 24/5/1985 (ΦΕΚ 270Δ/85) ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, όπως αυτά που ήταν εντός ζώνης πόλεων και κωμών και αυτά που είχαν πρόσωπο σε διεθνείς, εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς και σε εγκαταλελειμμένα τμήματα αυτών καθώς και σε σιδηροδρομικές γραμμές).

‘Ομως η ψήφιση του Ν.4759/20 συνέπεσε χρονικά τόσο με την κορύφωση της πανδημίας με όλες τις γνωστές υγειονομικές συνέπειες που επηρέασαν και τον τρόπο λειτουργίας των ΥΔΟΜ αλλά και όλων των υπηρεσιών της χώρας, η ανατίμηση όλων των οικοδομικών υλικών, η ενεργειακή κρίση και οι πρόσφατες πολεμικές εξελίξεις, αποθάρρυναν τους περισσότερους ιδιοκτήτες στο να αιτηθούν έκδοση αδειών δόμησης.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, όλα σχεδόν τα γήπεδα με επιφάνεια μικρότερη των 4 στρεμμάτων θα χάσουν οριστικά τη δυνατότητα δόμησής τους, και άρα θα απαξιωθούν πλήρως.

Επειδή η εκτεταμένη αυτή απαξίωση της ακίνητης περιουσίας των πολιτών, ούτε από το Σύνταγμά μας επιτρέπεται, ούτε συμπεριλαμβανόταν το 2019 στο Εκλογικό Πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ζητούμε την οριστική κατάργηση της παραπάνω ρύθμισης.

Επειδή, διαφορετικά, όπως όλοι ελπίζουμε, οι υγειονομικές αλλά και οι οικονομικές συνθήκες θα βελτιωθούν στο άμεσο μέλλον, ζητούμε να παραταθεί τουλάχιστον για μια διετία η προθεσμία για την εκτός σχεδίου δόμηση σε γήπεδα μικρότερα των 4 στρεμμάτων που με τις ισχύουσες παρεκκλίσεις του Π.Δ.24/5/1985 (ΦΕΚ 270 Δ/85) ήταν άρτια και οικοδομήσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να εκδώσουν οικοδομική άδεια όσοι ιδιοκτήτες έχουν τη σχετική δυνατότητα.

                  Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία!

                                                                     Με ιδιαίτερη εκτίμηση

           Ο Πρόεδρος                                              Ο Αντιπρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματεύς

      Στράτος Ι. Παραδιάς                        Χαράλαμπος Τσουτρέλης               Τάσος Γ. Βάππας

Δικηγόρος Α.Π.- Πρόεδρος UIPI                 Καθηγητής ΕΜΠ ε.σ.                     Δικηγόρος Α.Π.-υ-Δ.Ν. 

Tags :