ΑΑΔΕ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

admin 04/17/2022

ΑΑΔΕ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕ ΤΏΡΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ E-MAIL ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ E-MAIL ΤΟΥ ΒΟΗΘΟΥ ΣΟΥ

Επικαιροποίησε τώρα
την επικοινωνία σου με την ΑΑΔΕ
Υπενθυμίζουμε ότι οι κωδικοί χρήσης taxisnet (username, password) είναι
αυστηρά προσωπικοί και παρακαλούμε να εξασφαλίσετε την ορθή χρήση τους,
καθώς ενέργειες που εκτελούνται μέσω των κωδικών αυτών σας δεσμεύουν.
Πολίτες και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που είναι πιστοποιημένοι
χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ, οφείλουν να επικαιροποιούν στην ψηφιακή
πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία» και στην ενότητα
«Στοιχεία Επικοινωνίας», τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας τους, ήτοι τις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και τα τηλέφωνά τους (Κινητό & Σταθερό τηλέφωνο).
Για την ηλεκτρονική επικοινωνία με την ΑΑΔΕ μπορείτε να δηλώσετε:
• Το «Προσωπικό e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε
πρόσβαση η ίδια / ο ίδιος. Αν έχετε ήδη δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας σας στο
Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), μπορείτε να επικαιροποίησετε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου στο myAADE επιλέγοντας «Συγχρονισμός από ΕΜΕπ»
• Στη διεύθυνση αυτή λαμβάνετε κάθε είδους ενημερωτικά μηνύματα της ΑΑΔΕ και
όλες τις ειδοποιήσεις για όλες τις πράξεις και έγγραφα που κοινοποιούνται στο
λογαριασμό (θυρίδα) σας στην ψηφιακή πύλη myAADE, περιλαμβανομένων αυτών
που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που δεν αφορούν
φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις σας.
• Το e-mail του Βοηθού σας, δηλαδή του προσώπου που σας βοηθά στην εκπλήρωση
των φορολογικών υποχρεώσεών σας (επιλέγοντας τη σχέση σας με τον βοηθό
σας από αποκλειστική λίστα ρόλων, όπως λογιστής, σύμβουλος, συγγενής/οικείο
πρόσωπο).
• Στο mail του Βοηθού σας αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την κοινοποίηση σας στην
ψηφιακή πύλη myAADE, πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της ΑΑΔΕ,
εξαιρουμένων αυτών που ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα
ή μη) που δεν αφορούν φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις σας
(πχ πρόστιμα ανεμβολίαστων, κοινοποίηση ατομικών ειδοποιήσεων καταβολής μη
φορολογικών υποχρεώσεων, όπως πρόστιμα τροχαίας, υποχρεώσεις υπέρ τρίτων κλπ).
• Μπορείτε να επιλέξετε (check-box), στο mail του Βοηθού να αποστέλλονται και
ειδοποιήσεις που να αφορούν ή περιέχουν προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή
μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις σας. Εάν δεν γίνει αυτή η
επιλογή, οι ειδοποιήσεις για τα θέματα αυτά αποστέλλονται μόνο στο «Προσωπικό
e-mail» σας. Εφόσον δεν καταχωρήσετε τέτοιο, η κοινοποίηση για τα θέματα αυτά
πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις (πχ συστημένη επιστολή, επίδοση).
Ο Βοηθός μπορεί να αφαιρέσει το mail του από τη μερίδα σας, υπό την προϋπόθεση ότι
έχετε προηγουμένως δηλώσει «Προσωπικό e-mail».
Αν δεν έχετε ήδη δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας,
συνιστούμε να το κάνετε. Για να συνδεθείτε στην εφαρμογή του ΕΜΕπ, παρακαλούμε
πατήστε εδώ.

Tags :