Αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

admin 08/22/2021

Αλλαγές στις διοικητικές διαδικασίες αδειών οδήγησης και οχημάτων μέσω ΚΕΠ

Διοικητικές διαδικασίες αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύωνσχετικά με

Α. ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ,

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ,

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΧ) και

Δ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΔΧ),

μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Tags :