ΑΣΕΠ: 540 προσλήψεις 24 μηνών στον ΟΑΕΔ

admin 02/06/2022

ΑΣΕΠ: 540 προσλήψεις 24 μηνών στον ΟΑΕΔ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 1/2022

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

Εγκρίθηκε από το ΑΣΕΠ και αναρτήθηκε στους διαδικτυακούς τόπους του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων σαράντα (540) ατόμων ειδικότητας ΠΕ ή ΤΕ  Εργασιακών Συμβούλων πλήρους απασχόλησης, 8/μηνης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης για άλλους 8 μήνες και δυνατότητα εκ νέου παράτασης για άλλους οκτώ μήνες, σε υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet,  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή gov.gr -> Εργασία και Ασφάλιση-> Ανεργία-> Πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στον ΟΑΕΔ ή απευθείας από το σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/proslepse-ergasiakon-sumboulon-ston-oaed αίτηση συμμετοχής από το Σάββατο 5/2/2022 και ώρα 00:01 π.μ. έως και Δευτέρα 14/2/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι για την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης  συμβουλεύονται το εγχειρίδιο με τις αναλυτικές οδηγίες της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Α.Ε.Δ, για την οικεία Προκήρυξη ΣΟΧ1/2022 καθώς και τα αναφερόμενα σε αυτή Παραρτήματα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο πλήρες κείμενο της ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.

Tags :