Αφορολόγητα τα χρηματικά ποσά έως 150.000 ευρώ που δωρίζουν οι γονείς στα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας

admin 06/21/2021

Αφορολόγητα τα χρηματικά ποσά έως 150.000 ευρώ που δωρίζουν οι γονείς στα τέκνα τους για την αγορά πρώτης κατοικίας

Το ποσό των 150.000 ευρώ που παρέχεται από γονείς στα παιδιά, για την αγορά πρώτης κατοικίας μπορεί να καλύψει όχι μόνο το απαλλασσόμενο από τον φόρο μεταβίβασης ποσό, αλλά καλύπτει και τη δαπάνη αμοιβών δικηγόρου, συμβολαιογράφου, τέλη μεταγραφής στο υποθηκοφυλακείο καθώς και τον τυχόν προκύπτοντα φόρο μεταβίβασης.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Tags :