Βρείτε εδώ θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα

admin 05/29/2022

Βρείτε εδώ θέσεις εργασίας στον τουριστικό κλάδο σε όλη την Ελλάδα
  • Δείτε εδώ τις διαθέσιμες θέσεις.Στείλτε e-mail στη διεύθυνση: tourismos@oaed.gr, επισυνάπτοντας το βιογραφικό σας σημείωμα. Στο θέμα του μηνύματος αναγράψτε υποχρεωτικά την ειδικότητα/ τις ειδικότητες και την περιοχή/τις περιοχές που σας ενδιαφέρουν.
  • Προσοχή: Μόνον εφόσον υπάρχει συνημμένο βιογραφικό και αναφορά σε ειδικότητα/ες και περιοχή/ες εργασίας, το e-mail θα προωθηθεί στις επιχειρήσεις.π.χ. ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ/ ΚΩΣ, ΡΟΔΟΣπ.χ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, ΥΠΟΔΟΧΗ / ΚΕΡΚΥΡΑ
Tags :