Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

admin 08/29/2021

Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ
  • Στον ΟΑΕΔ λειτουργούν 30  ΙΕΚ  σε όλη την Ελλάδα, με 35 σύγχρονες ειδικότητες, όπου φοιτούν 2.800  σπουδαστές.Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και παρέχουν  στους καταρτιζόμενους αρχική επαγγελματική κατάρτιση.  Στόχος: Μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και προσόντων, με την παροχή επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων, τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ επιδιώκουν την ομαλή ένταξη στην παραγωγική διαδικασία. Η διάρκεια φοίτησης είναι 5 εξάμηνα και συγκεκριμένα:
    • 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικές ώρες ειδικότητας, σύμφωνα με τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών
    • 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας  960  ωρών.  Η Πρακτική Άσκηση-Μαθητεία στα ΙΕΚ πραγματοποιείται σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.139931/Κ1/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1953/Β/2015). Τίτλος σπουδών: Τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ εξασφαλίζουν στους αποφοίτους τους (μετά από εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης) Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας  Επιπέδου 5. Για πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση μπορείτε να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ. (www.eoppep.gr) .

ΚΑΝΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΔΩ

Tags :