Επίδομα στέγασης: ΠΡΟΣΟΧΗ Αλλαγές στους όρους χορήγησης – είσοδος στην εφαρμογή

admin 10/17/2021

Επίδομα στέγασης: ΠΡΟΣΟΧΗ Αλλαγές στους όρους χορήγησης – είσοδος στην εφαρμογή

Το επίδομα θα χορηγείται πλέον για χρονικό διάστημα 6 μηνών και στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλει νέα ΑΙΤΗΣΗ συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σήμερα η διαδικασία χορήγησής τους προέβλεπε 12μηνο διάστημα καταβολής του, με αυτόματη ανανέωση μετά την παρέλευση των πρώτων 6 μηνών, για ένα ακόμη εξάμηνο.

Επιπλέον η εγγραφή σε σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού απαιτείται για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Ταυτόχρονα ζητείται πιστοποίηση επαρκούς φοίτησης, μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022.

Το επίδομα στέγασης ξεκινά από 70 ευρώ το μήνα και φτάνει έως και τα 210 ευρώ (ανάλογα με την σύνθεση του νοικοκυριού).

Πληροφορίες για το Επίδομα Στέγασης

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους.

Νομοθετικό Πλαίσιο

Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Επίδομα Στέγασης
Ν.4659-2020 (Άρθρα 17 & 18)

Έντυπα για τη λειτουργία του Επιδόματος Στέγασης

Έντυπο Συναίνεσης
Έντυπο Ανάκλησης Εγκεκριμένης Αίτησης

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Εργασίας
ΟΠΕΚΑ
Α.Α.Δ.Ε.
Φροντίδα Αστέγων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Tags :