Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών, πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη ψηφιακή πύλη myAADE

admin 02/22/2022

Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών, πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στη ψηφιακή πύλη myAADE

Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.Λήψη αρχείου (σε μορφή ΦΕΚ)Λήψη αρχείουΠερίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα Απόφαση δίνονται στους συναλλασσόμενους με την ΑΑΔΕ  νέες δυνατότητες αναφορικά με τον τρόπο επικοινωνίας και την υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, ήτοι:

  • Δυνατότητα δήλωσης «Προσωπικού e-mail», ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο ίδιος και στην οποία αποστέλλονται ειδοποιήσεις για την ανάρτηση – κοινοποίηση όλων των πράξεων, εγγράφων και ενημερωτικών μηνυμάτων της Φορολογικής Διοίκησης στον λογαριασμό του φορολογούμενου στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE, περιλαμβανομένων αυτών που ενδεχομένως περιέχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν αφορούν σε φορολογικές δηλώσεις ή φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη.
  • Δυνατότητα δήλωσης «e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης» ως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσώπου (ενδεικτικά λογιστή, συμβούλου, συγγενή κλ.π) που συναινεί να συνδράμει τον δηλούντα στην εκπλήρωση των φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεών του. Στο e-mail Βοηθού Εκπλήρωσης, με τη συναίνεση του φορολογούμενου (check-box), μπορεί να αποστέλλονται ειδοποιήσεις για αναρτήσεις στον λογαριασμό του στην εφαρμογή e-κοινοποιήσεις στο myAADE εγγράφων που μπορεί να περιέχουν και προσωπικά δεδομένα (ευαίσθητα ή μη), που δεν σχετίζονται με φορολογικές υποχρεώσεις του πολίτη προς τη Φορολογική Διοίκηση. Σε περίπτωση μη συναίνεσης, η ειδοποίηση αποστέλλεται μόνο στο «Προσωπικό e-mail» ή, εφόσον δεν έχει καταχωρηθεί τέτοιο, η κοινοποίηση πραγματοποιείται κατά τις κείμενες διατάξεις.
  • Υποχρέωση επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας άμεσα μετά την μεταβολή τους.
  • Δυνατότητα συγχρονισμού των στοιχειών  επικοινωνίας με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Απόφαση αφορά στις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων καθώς και στις διαδικασίες έναρξης, μεταβολής και διακοπής στοιχείων επιχείρησης φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Tags :