Η πλατφόρμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» άνοιξε!

admin 04/12/2024

Η πλατφόρμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» άνοιξε!

Πρόγραμμα στέγασης – Ανακαινίζω και νοικιάζω

Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξη σας στο πρόγραμμα στέγασης “Ανακαινίζω και νοικιάζω”. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των €10.000. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι €4.000. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης. 
Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής.
Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς στο Taxisnet
  • τον ΑΤΑΚ της ιδιοκτησίας σας
  • έναν έγκυρο και ενεργό αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), στον οποίο είστε αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος 
Tags :