Η KALLIMANIS στην Τουρκική Dardanel

admin 05/30/2021

Η KALLIMANIS στην Τουρκική Dardanel

Πιο αναλυτικά, το σχέδιο των Τούρκων περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

  • Πρώτα απ’ όλα θα υπογραφεί συμφωνία με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα οποία βρίσκονται τα χρέη της Καλλιμάνης -Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Cairo 3 (Eurobank), Metexelixis (Quant), Τράπεζα Πειραιώς και ABC Factors- συνολικού ύψους περίπου 62,3 εκατ. ευρώ, η οποία εξασφαλίζει τη μεταφορά των απαιτήσεών τους μαζί με τις εγγυήσεις τους, καταβάλλοντας συνολικά 6 εκατ. ευρώ.
  • Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει αίτηση της Καλλιμάνης στα ελληνικά δικαστήρια με σκοπό τη μεταφορά της εμπορικής-βιομηχανικής της οντότητας.
  • Οι συναλλαγές γίνονται για λογαριασμό της τουρκικής εταιρείας μέσω της Dardanel Greece SA, η οποία συστάθηκε στη χώρα μας τον Δεκέμβριο του 2020 με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ

Tags :