Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

admin 08/18/2022

Θέσεις εργασίας σε μεγάλη βιομηχανία τροφίμων (Αττική, Θεσσαλονίκη, Πάτρα)

Μεγάλη βιομηχανία τροφίμων με έδρα το Κορωπί αναζητά Εργάτες Παραγωγής, Αποθηκαρίους, Προϊσταμένους βάρδιας, Μηχανικούς Παραγωγής, Προϊστάμενο Συντήρησης, Μηχανικό Φορτηγών και Καθαρίστρια (για την έδρα), καθώς και Οδηγούς – Πωλητές (για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη) και Επιθεωρητές Πωλήσεων (για την Πάτρα).

Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  και ιδιωτική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη βάσει πολιτικής της εταιρείας. Οι οδηγοί – Πωλητές λαμβάνουν επιπλέον bonus επίτευξης στόχων.

Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση biografiko@dypa.gov.gr με την ένδειξη στο θέμα “Κωδικός θέσης 137”, την ειδικότητα και τον τόπο παροχής εργασίας (πχ Κωδικός θέσης 137, Οδηγός – Πωλητής, Θεσσαλονίκη). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί.

Tags :