Θέσεις εργασίας σε μεγάλο πάροχο ενέργειας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

admin 01/12/2022

Θέσεις εργασίας σε μεγάλο πάροχο ενέργειας (Αθήνα – Θεσσαλονίκη)

Μεγάλη επιχείρηση με έδρα στον Πειραιά, στον κλάδο παροχής ενέργειας, αναζητά για τα γραφεία της στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη τις κάτωθι ειδικότητες: 

1.  Υπάλληλοι Εξυπηρέτησης Πελατών –  Customer Care  (Αθήνα):  διαχειρίζονται τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις και είναι υπεύθυνοι για την τηλεφωνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με γνώση Αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πτυχίο τριτοβάθμιας και προϋπηρεσία σε τμήμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών θα συνεκτιμηθούν. Προσφέρονται σταθερός μισθός, 8ωρη απασχόληση, ιδιωτική ασφάλιση και εκπαίδευση. Πρόγραμμα εργασίας σε βάρδιες. 

2. Σύμβουλοι Πώλησης Ενέργειας –   Sales Energy Advisor  (Αθήνα):   είναι υπεύθυνοι για την face to face επικοινωνία με οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με γνώση Αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πτυχίο τριτοβάθμιας και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθούν. Δυνατότητα ταξιδιών.  Προσφέρονται σταθερός μηνιαίος μισθός άνω του βασικού, πενθήμερη εργασία,  ανταγωνιστικό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση και εκπαίδευση. 

3.  Σύμβουλοι Πώλησης Ενέργειας –  Sales Energy Advisor  (Θεσσαλονίκη):  είναι υπεύθυνοι για την face to face επικοινωνία με οικιακούς και εταιρικούς καταναλωτές με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  με γνώση Αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. Πτυχίο τριτοβάθμιας και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθούν. Δυνατότητα ταξιδιών.  

Προσφέρονται σταθερός μηνιαίος μισθός άνω του βασικού, πενθήμερη εργασία,  ανταγωνιστικό μηνιαίο bonus επίτευξης στόχων, εταιρικό κινητό τηλέφωνο, ιδιωτική ασφάλιση και εκπαίδευση. Εάν σας ενδιαφέρουν οι θέσεις και θεωρείτε ότι προσιδιάζουν στο επαγγελματικό σας προφίλ, μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας στο biografiko@oaed.gr με την ένδειξη στο θέμα Κωδικός θέσης 67, την ειδικότητα (Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών ή Σύμβουλος Πώλησης Ενέργειας) και την περιοχή ενδιαφέροντός σας (Αθήνα ή Θεσσαλονίκη). Προσοχή! Στο θέμα του μηνύματός σας θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο κωδικός της θέσης. Σε αντίθετη περίπτωση το βιογραφικό σας δεν μπορεί να αξιοποιηθεί. 

Tags :