ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι φορολογικές δηλώσεις

admin 04/11/2022

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι φορολογικές δηλώσεις

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 (Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας) ή/και το έντυπο Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα). Μπορείτε επίσης να δείτε και να εκτυπώσετε τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός σας και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά σημειώματα / πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, για τα οικονομικά έτη 2003 και μετά.1

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Προθεσμίες

  • Οι εμπρόθεσμες αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται μέχρι και τις 30-06-2022.
  • Οι εκπρόθεσμες αρχικές ή οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Βήμα – βήμα

  1. Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.
  2. Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).
  3. Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.
  4. Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.
  5. Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.
  6. Υποβάλω τη δήλωση.
  7. Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Ε1 (Eνημέρωση 31-03-2022)Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Ε2 (Eνημέρωση 31-03-2022)Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις Ε3 (Eνημέρωση 31-03-2022)Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις για αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις (Ενημέρωση 24-12-2020)

Οδηγίες χρήσης

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2021.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2020.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2019.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2018.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2017.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2016.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2015.Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2020 (Eνημέρωση 25-06-2021)Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2019 (Eνημέρωση 27-04-2020)Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2018 (Eνημέρωση 12-04-2019)Χρηστικός Οδηγός για τη Φορολογία Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019 (Ενημέρωσ…Χρηστικός Οδηγός για τους Αγρότες, φορολογικού έτους 2018.

Έντυπα φορολογίας εισοδήματος Φ.Π.

Ε1 Δήλωση φορολογίας εισοδήματοςΕ2 Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτωνΕ3 Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότηταΕ3 ΥποπίνακεςE16 Δήλωση Κατοχής Μηχανημάτων ΈργωνΚατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

Σχετικές διατάξεις

Α. 1042 /2022Ε. 2025 /2022Α. 1034 /2022Α. 1032 /2022Α. 1275 /2021N. 4714 /2020Α. 1038 /2020Α. 1185 /2019A. 1101 /2019Α. 1099 /2019Νόμος 4172 /2013

Tags :