ΟΠΕΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

admin 02/26/2022

ΟΠΕΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: ΠΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022

O ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 28 Φεβρουαρίου 2022, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

-Επίδομα Στέγασης:     Δικαιούχοι 287.472  –  34.734.973 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα:  Δικαιούχοι 241.281 –  50.914.917 ευρώ

-Αναπηρικά:   Δικαιούχοι 165.997 –  68.119.814 ευρώ

-Στεγαστική Συνδρομή:  Δικαιούχοι 821 –  264.211 ευρώ

-Ομογενών:  Δικαιούχοι 6,221 – 219.771 ευρώ

-Σύνταξη ανασφ. Υπερηλίκων, (ν. 1296/1982):

Δικαιούχοι 18.412  – 6.241.386 ευρώ

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης υπερήλικων: Δικαιούχοι 16.552 – 4.774.434 ευρώ

-Έξοδα κηδείας:  Δικαιούχοι 122 – 97.174  ευρώ

-Επίδομα Γέννησης : Δικαιούχοι 12.561 – 12.601.000 ευρώ

-Ορεινών μειονεκτικών:  Δικαιούχοι 217 – 114.900 ευρώ

-Κόκκινα δάνεια:   Δικαιούχοι, 2.624 – 175.260  ευρώ

-Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές:  Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ

-Πρόγραμμα επιδότησης Α’ Κατοικίας λόγω Covid- 19 / Γέφυρα:  Δικαιούχοι, 7.685 -1.377.317 ευρώ

-Επίδομα Αναδοχής : Δικαιούχοι, 410 – 204.021 ευρώ

 Σύνολο δικαιούχων 759.971    Σύνολο καταβολών 179.641.157 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες ανά επίδομα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

-Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Αναδοχής εδώ

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων  Υπερηλίκων εδώ 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

-Επίδομα Παιδιού εδώ 

 Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ www.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

Tags :