ΟΠΕΚΑ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

admin 06/28/2021

ΟΠΕΚΑ: ΠΟΤΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου, τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, ως είθισται άλλωστε, θα καταβάλλει τα εξής επιδόματα:

-Αναπηρικά επιδόματα: δικαιούχοι 171.947 – 71.559.474 ευρώ

-Επίδομα σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 18.842 –  7.428.726 ευρώ

-Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: δικαιούχοι 15.205 – 3.981.389

-Επίδομα Στέγασης: δικαιούχοι 252.668 –  30.882.401 ευρώ

-Επίδομα ομογενών-προσφύγων: δικαιούχοι 6.646 – 233.799 ευρώ

-Έξοδα κηδείας ανασφάλιστων: δικαιούχοι 119 – 94.968 ευρώ

-Επίδομα στεγαστικής συνδρομής: δικαιούχοι 967 – 827.681 ευρώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: δικαιούχοι 261.622 – 57.043.000 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (Προστασία πρώτης κατοικίας):

δικαιούχοι 2.735-167.538 ευρώ

-Συνεισφορά Δημοσίου σε δάνεια (Πρόγραμμα Γέφυρα): δικαιούχοι 124.340- 23.098.050 ευρώ

-Επίδομα Γέννησης: δικαιούχοι 12.221 – 12.270.000 ευρώ

-Επίδομα πυρόπληκτων τέκνων: δικαιούχοι 4 – 4000 ευρώ

-Επίδομα πλημμυροπαθών τέκνων: δικαιούχοι 2 – 2000 ευρώ

ΣΥΝΟΛΟ: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 868.318 – 207.593.022 ΕΥΡΩ

* Ο ΟΠΕΚΑ για πρώτη φορά θα καταβάλλει το Επίδομα Αναδοχής. Η ανάληψη της συγκεκριμένης αρμοδιότητας από τον ΟΠΕΚΑ έγινε με την ΚΥΑ υπ’ Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ.31720 (ΦΕΚ Β΄2220/26.05.2021) «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης αναδοχής». Η οικονομική ενίσχυση της αναδοχής αφορά σε κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή και χορηγείται στους ανάδοχους γονείς ή στο ίδιο μετά την ενηλικίωση του, για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του αναδεχόμενου ατόμου.  Η καταβολή αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθησαν από 26.05 ως και 31.05.  Αφορά σε116 ανάδοχα παιδιά και το ποσό ανέρχεται σε 6146 ευρώ. Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο anynet.gr/pubnr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιδόματα ακολουθήστε τους συνδέσμους:

Προνοιακά Επιδόματα Ατόμων με Αναπηρία εδώ

-Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εδώ

-Επίδομα Στέγασης εδώ

-Επίδομα Γέννησης εδώ 

-Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων εδώ 

-Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής Ανασφάλιστων Υπερηλίκων  εδώ

 Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑwww.opeka.gr μπορείτε να αναζητήσετε και να βρείτε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα και να ενημερωθείτε για το τι δικαιούστε.

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΠΕΚΑ

Tags :