ΑΑΔΕ: Εισαγωγή δύο νέων τύπων Φορολογικού Ηλεκτρονικού
Μηχανισμού και επικαιροποίηση των προδιαγραφών διασύνδεσης
μεταξύ ΦΗΜ και POS

admin 01/08/2023

ΑΑΔΕ: Εισαγωγή δύο νέων τύπων Φορολογικού Ηλεκτρονικού<br>Μηχανισμού και επικαιροποίηση των προδιαγραφών διασύνδεσης<br>μεταξύ ΦΗΜ και POS

Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζονται τεχνικές
προδιαγραφές για δύο νέους τύπους Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού
(ΦΗΜ).
Πρόκειται για τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Άθροισης και
Σήμανσης γενικού τύπου (ΦΗΜΑΣ), και τον ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου:

 1. Ο ΦΗΜΑΣ παρέχει στους χρήστες νέες δυνατότητες, διασφαλίζοντας
  ταυτόχρονα την ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ,
  διασυνδέεται με POS για να διαβιβάζει τις συναλλαγές πληρωμών με κάρτα, και
  αναβαθμίζεται χωρίς επιτόπια επίσκεψη τεχνικού.
 2. Ο ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου προορίζεται για επιχειρήσεις εστίασης που διαθέτουν
  τραπέζια. Έχει επιπλέον προδιαγραφές ασφαλείας και καταγράφει τη διαδικασία
  της συναλλαγής, από την έκδοση δελτίων παραγγελίας μέχρι την έκδοση της
  τελικής νόμιμης απόδειξης και την πληρωμή.
  Στόχος της ΑΑΔΕ είναι, εντός του 2023, οι επιχειρήσεις να λειτουργούν με
  σύγχρονους ΦΗΜ που είναι κατάλληλοι για τις συναλλαγές λιανικής που
  πραγματοποιούν. Το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα αντικατάστασης των ΦΗΜ θα
  καθοριστεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, κατόπιν διαβούλευσης
  με τους φορείς της αγοράς.
  Με δεύτερη απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις
  παρατηρήσεις που προέκυψαν από τη σχετική διαβούλευση και τις δοκιμές
  υλοποίησης από τους κατασκευαστές, επικαιροποιούνται οι προδιαγραφές
  διασύνδεσης μεταξύ ΦΗΜ και EFT/POS τερματικών αποδοχής καρτών
  πληρωμών, όπως καθορίστηκαν με την Α.1098/13-7-2022 και ισχύουν από
  1.1.2023.
  Τα κύρια σημεία της επικαιροποίησης είναι η βελτίωση της
  κρυπτογράφησης στην επικοινωνία μεταξύ των δύο συσκευών και
  ο τρόπος χειρισμού των πιθανών βλαβών είτε στον ΦΗΜ είτε στην υποδομή
  σύνδεσης των δύο συσκευών.
  Η διασύνδεση των ΦΗΜ με τα EFT/POS αποσκοπεί στη διευκόλυνση διενέργειας
  συναλλαγών με κάρτες πληρωμών με ταυτόχρονη διασφάλιση των δημοσίων
  εσόδων από την έκδοση αποδείξεων λιανικής μέσω ΦΗΜ.
  Η ΑΑΔΕ παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τους φορείς, ώστε οι προδιαγραφές
  διασύνδεσης ΦΗΜ και POS να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν και οι
  επιχειρήσεις να διασυνδέσουν τους ΦΗΜ με τα POS που διαθέτουν έγκαιρα,
  σύμφωνα και με τα σχετικά χρονοδιαγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης και
  Ανθεκτικότητας.
Tags :