Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ για 2η χρονιά για Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

admin 02/20/2022

Πρόγραμμα ενίσχυσης ΜμΕ για 2η χρονιά για Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Το πρόγραμμα « Ideas Powered for Business SME Fund» είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που σχεδιάστηκε με στόχο να ενισχύσει τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην ΕΕ. Το Ταμείο για τις ΜμΕ είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), προωθείται και από τα Εθνικά Γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας και θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου 2022 έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022.

Υπηρεσίες για τις οποίες μπορείτε να υποβάλετε αίτηση:

Η έκδοση του Ταμείου για τις ΜμΕ για το 2022 καλύπτει διάφορες υπηρεσίες προκειμένου να σας βοηθήσει να υλοποιήσετε τη στρατηγική σας που αφορά τα περιουσιακά στοιχεία ΔΙ  (εμπορικά σήματα, σχέδια, υποδείγματα), ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Όσον αφορά τα εμπορικά σήματα:

·         επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων σε επίπεδο ΕΕ:
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τελών για το 75 % των τελών αίτησης σήματος της ΕΕ και πρόσθετων τελών ανά κλάση. Η καταχώριση σήματος πρέπει να γίνεται μέσω του EUIPO.

·         επιστροφή 75% των εξόδων για τα τέλη εμπορικών σημάτων σε εθνικό επίπεδο:
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τελών για το 75% των τελών αίτησης εθνικού σήματος και πρόσθετων τελών ανά κλάση σε εθνικό επίπεδο. Η καταχώριση για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να γίνεται απευθείας μέσω της Διεύθυνσης Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

·         επιστροφή 50% των εξόδων για τα τέλη σημάτων εκτός ΕΕ
Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση επιστροφής τελών για το 50% των βασικών τελών αίτησης διεθνούς σήματος με προσδιορισμό κράτους εκτός ΕΕ. Εξαιρούνται τα τέλη προσδιορισμού για χώρες της ΕΕ, όπως και τα τέλη διεκπεραίωσης που χρεώνει το γραφείο προέλευσης (Διεύθυνση Σημάτωv). Η αίτηση διεθνούς σήματος για τέτοιου είδους προστασία πρέπει να υποβάλλεται μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ)και να κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Το μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό ανά ΜμΕ είναι: 1.500 ΕΥΡΩ.

Για όλες τις λεπτομέρειες, εδώ:  https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μπορείτε να ανατρέξετε στο τμήμα Συχνές ερωτήσεις : https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/help-sme-fund-2022

Για κάθε περαιτέρω απορία απευθυνθείτε στη Δ/νση Σημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων στο e-mail: rebpetrop@gge.grΟι επιχορηγήσεις είναι περιορισμένες και για τη διάθεσή τους θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Tags :