Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

admin 02/03/2023

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το Πρόγραμμα Επιχορήγησης για την Απασχόληση Μακροχρόνια Ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών.

Νέο πρόγραμμα για την ένταξη 3.000 πρώην μακροχρόνια ανέργων 56+
ετών στον ιδιωτικό τομέα με επιχορήγηση 8.580 ευρώ
Σήμερα, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για
ένταξη στο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000
ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα
επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών».
Στόχος της δράσης είναι να στηρίξει τη μετάβαση όσων εργάστηκαν σε
επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο τομέα μέσω του σχετικού
προγράμματος της ΔΥΠΑ σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Το «πρόγραμμα-γέφυρα» στον ιδιωτικό τομέα επιχορηγεί την πρόσληψη
ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο
12μηνο του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια
ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών.
Η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και η επιχορήγηση 715 ευρώ μηνιαία
για κάθε πρόσληψη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε
25.755.000 ευρώ και θα καλυφθεί με πόρους της ΔΥΠΑ.
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν αίτηση
μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartisesanergon
Για τη Δημόσια Πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ
www.dypa.gov.gr

02-02-2023 Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου (έναρξη υποβολής αιτήσεων)

Έναρξη νέου προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το Ενημερωτικό Προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ το ΦΕΚ του προγράμματος

02-02-2023 Δείτε εδώ τη Δημόσια Πρόσκληση

Α) Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De Minimis):

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (De Minimis)

02-02-2023 Πίνακας ΚΑΔ (Με κόκκινη επισήμανση οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ)

Β) Για αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής:

02-02-2023 Υπεύθυνη Δήλωση (ΓΑΚ)

02-02-2023 Παράρτημα ΕΜΕ

02-02-2023 Πίνακας Υπολογισμού ΕΜΕ

Tags :