Πρόσληψη 21 ατόμων στην Αστυνομία

admin 08/10/2021

Πρόσληψη 21 ατόμων στην Αστυνομία

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.

Δείτε εδώ την περίληψη της ανακοίνωσης.

Δείτε εδώ το παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνο

Tags :