Πρόσληψη 779 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

admin 08/17/2021

Πρόσληψη 779 Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ova.army.gr

Υποβολή αιτήσεων έως 27 Αυγούστου 2021.

Tags :