Ρύθμιση οφειλών – Δεύτερη ευκαιρία: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

admin 07/13/2021

Ρύθμιση οφειλών – Δεύτερη ευκαιρία: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ

Παροχή διευκρινήσεων για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 292 του ν.4738/2020 (ΦΕΚ Α΄207/2020) και της κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσας Απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών Α. 1127/2021 (ΦΕΚ Β΄ 2362).

Λήψη αρχείου – ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.

Tags :