Στροφή των μεγάλων ενεργειακών ομίλων στην «Πράσινη» Ενέργεια

admin 05/05/2021

Στροφή των μεγάλων ενεργειακών ομίλων στην «Πράσινη» Ενέργεια

Μαζική στροφή στην «πράσινη» ενέργεια πραγματοποιούν όλοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της χώρας, ωθούμενοι από την αύξηση του κόστους της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής εξαιτίας της θεαματικής ανόδου των τιμών των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την ευρωπαϊκή πολιτική προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

ΔΕΗ. Σύμφωνα με το επιχειρηματικό πλάνο της ΔΕΗ, το σύνολο των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων θα αποσυρθεί ως το 2023 ενώ η νέα υπό κατασκευή μονάδα Πτολεμαΐδα 5 θα μετατραπεί σε μονάδα φυσικού αερίου ως τα μέσα της δεκαετίας και με αυξημένη ισχύ, στα 1000 μεγαβάτ αντί για 610 που είναι οι προδιαγραφές για το λιγνίτη. Παράλληλα εφαρμόζεται φιλόδοξο πλάνο διείσδυσης στην αγορά των ΑΠΕ που προβλέπει την κατασκευή, αυτόνομα ή με επιχειρηματικές συνεργασίες που έχουν ήδη συναφθεί, φωτοβολταϊκών και αιολικών συνολικής ισχύος 1300 μεγαβάτ ως το 2023. «Ναυαρχίδες» του πράσινου μετασχηματισμού της ΔΕΗ είναι τα φωτοβολταϊκά ισχύος 200 μεγαβάτ στην Πτολεμαΐδα και 50 μεγαβάτ στη Μεγαλόπολη που εντάσσονται και στο σχέδιο δίκαιης μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών. Συνολικά το χαρτοφυλάκιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει έργα ισχύος 6 GW (2  GW φωτοβολταϊκά και 4 GW αιολικά).

H ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες κατασκευάζει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ισχύος 204 MW στην περιοχή της Κοζάνης. Υπολογίζεται ότι θα παράγει ετησίως ενέργεια 300 GWh, ικανή να εξασφαλίσει την παροχή καθαρής ενέργειας μηδενικών εκπομπών για 75.000 νοικοκυριά, με ετήσιο όφελος σε επίπεδο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 300.000 τόνων. Σε λειτουργία βρίσκονται 7 φωτοβολταϊκά σε ακίνητα του Ομίλου συνολικής ισχύος 19 MW, αιολικό πάρκο ισχύος 7 MW στην Πύλο του Ν. Μεσσηνίας και 11 φωτοβολταϊκά συστήματα αυτό-παραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, σε ισάριθμα πρατήρια υγρών καυσίμων ΕΚΟ και ΒΡ. Ο μεσοπρόθεσμος στόχος των ΕΛΠΕ προβλέπει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στα 600 μεγαβάτ.

Ο Όμιλος Κοπελούζου, μέσω του ELICA GROUP, έχει θέσει σε λειτουργία αιολικά και Φ/Β πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της τάξης των 450 MW. Επιπροσθέτως, διαθέτει σε φάση ώριμης αδειοδότησης περισσότερα από 2100 MW Αιολικά Πάρκα στην Ελλάδα, με έμφαση στο Αιγαίο. Σε αυτά περιλαμβάνεται συστοιχία Αιολικών Πάρκων ισχύος 1000 MW στην Κρήτη και το υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο της Αλεξανδρούπολης- Θράκης στη Βόρεια Ελλάδα.

Ο όμιλος της Μότορ Όιλ ανακοίνωσε πρόσφατα την εξαγορά έντεκα εν λειτουργία αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας 220 MW, που βρίσκονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Μακεδονία και την Κεφαλλονιά, ενός επιπλέον υπό κατασκευή αιολικού πάρκου δυναμικότητας 20 MW και επιπλέον χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Ο όμιλος εισήλθε στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τον Οκτώβριο του 2019 με την εξαγορά του 85% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΤΕΦΑΝΕΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. συνολικής ισχύος 10MW. Έκτοτε έχει επενδύσει σε εξαγορές αιολικών και φωτοβολταϊκών, ξεπερνώντας, σε διάστημα 18 μηνών, τον στόχο των 300MW.

Η Μυτιληναίος ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα, συμφωνία για απόκτηση χαρτοφυλακίου 20 υπό ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος 1,48GW ιδιοκτησίας της EGNATIA GROUP.

Το σύνολο του χαρτοφυλακίου έχει υπαχθεί στην διαδικασία των Στρατηγικών Επενδύσεων (Fast Track), ενώ εκτιμάται ότι η κατασκευή τους θα έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2023.
Επιπλέον, η MYTILINEOS θα αποκτήσει το σύνολο χαρτοφυλακίου 21 υπό ανάπτυξη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, καθώς και 4 πρόσθετων υπό ανάπτυξη έργων παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συσσωρευτών, ενεργειακά επικουρούμενων από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, επίσης από την EGNATIA GROUP. Το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας περιλαμβάνει πλέον:

  • ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί):

1.480 MW σε ώριμη φάση αδειοδότησης
300 MW σε φάση λειτουργίας, κατασκευής ή έτοιμα για κατασκευή (RTB)
100 MW προς τελική επενδυτική απόφαση (FID) στο τέλος του 2021

  • ΑΠΕ στο εξωτερικό (φωτοβολταϊκά πάρκα):

400 MW σε φάση κατασκευής, 120MW εκ των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να τεθούν σε εμπορική λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2021
501 MW ήδη έτοιμα για κατασκευή (RTB)
362 MW έτοιμα για κατασκευή (RTB) στο τέλος του 2021/αρχές 2022
4.000 MW – Σε αρχική ή μέση φάση αδειοδότησης

  • Αποθήκευση Ενέργειας

25 υπό ανάπτυξη έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας

  • Σύμβαση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (PPA)

200 MW  σε υπογεγραμμένο PPA με τρίτο, σε ώριμη φάση αδειοδότησης

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαθέτει περισσότερα από 1.800 MW σε λειτουργία, υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της σε Ελλάδα και εξωτερικό ανέρχεται σε 1.373 MW, ενώ διαθέτει, επίσης, υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή, εγκαταστάσεις ΑΠΕ συνολικής ισχύος 430 MW στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρεία αναπτύσσει επιπλέον έργα συνολικής ισχύος 1200 MW στην Ελλάδα, τα οποία θα είναι έτοιμα προς κατασκευή μέσα στην επόμενη περίοδο και θα επιτρέψουν την επίτευξη του στόχου των 3.000 MW μέχρι το 2025.

Πρόσφατα OCEAN WINDS (OW) (κοινοπραξία των εταιρειών EDP Renewables και ENGIE) και η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ υπέγραψαν συμφωνία συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες. Η OCEAN WINDS διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο σταθερών και πλωτών υπεράκτιων αιολικών πάρκων που αποτελείται από έργα της τάξεως των 1,5 GW υπό κατασκευή και 4 GW υπό ανάπτυξη, με στόχο τα  5 έως 7 GW σε λειτουργία ή υπό κατασκευή καθώς και 5 έως 10 GW σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης μέχρι το 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ