Συμβουλές στους καταναλωτές για συμμετοχή στη νέα κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους» του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

admin 03/05/2024

Συμβουλές στους καταναλωτές για συμμετοχή στη νέα κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους» του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025» και ειδικότερα για τη νέα κατηγορία Α3 «Φωτοβολταϊκά για Όλους», προτρέπει τους καταναλωτές όπως προβούν στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την πιο συμφέρουσα επιλογή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνεται ότι η τιμή δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο, αφού ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος και στις άλλες τεχνικές του προδιαγραφές. Δεδομένου δε ότι στους καταλόγους του Σχεδίου θα περιλαμβάνονται πέραν 100 Συμμετεχόντων Εμπορευόμενων, προσφέρονται πολλές εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές και, συνεπώς, η κατάλληλη έρευνα αγοράς είναι αναγκαία για να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον κάθε καταναλωτή.

Διευκρινίζεται σχετικά ότι το συνολικό ποσό της επένδυσης που καλύπτεται από το Σχέδιο είναι μέχρι €5.000 και πως η οποιαδήποτε δαπάνη πέραν του ποσού αυτού θα πρέπει να καταβληθεί από τον αιτητή απευθείας στον Συμμετέχοντα Εμπορευόμενο. Οι καταναλωτές καλούνται, λοιπόν, να λάβουν υπόψη τους ότι βάσει των αιτήσεων που έλαβε το Ταμείο ΑΠΕ και ΕΞ.Ε το προηγούμενο έτος, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη διακύμανση τιμών και ότι διατίθενται στην αγορά συστήματα εντός των προδιαγραφών και του ποσού που καλύπτει η ενίσχυση.

Tags :