Ψηφιακά από Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών

admin 12/10/2021

Ψηφιακά από Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών παροχών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΑΔΕ – myProperty: Ψηφιακά από Δευτέρα οι δηλώσεις φόρου δωρεών και
γονικών παροχών
Για ακόμα δύο συναλλαγές με την ΑΑΔΕ, οι φορολογούμενοι δεν χρειάζονται πλέον να
επισκέπτονται την ΔΟΥ.
Από την ερχόμενη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις φόρου δωρεών και γονικών
παροχών υποβάλλονται μέσω του myProperty.
Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής, υποβάλλονται αρχικές δηλώσεις για δωρεές ακινήτων,
που βρίσκονται εντός αντικειμενικού συστήματος, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο
περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο δωρεάς ή γονικής
παροχής.
Μάλιστα, από τις 20 Δεκεμβρίου, οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται υποχρεωτικά
ψηφιακά.
Σε ό,τι αφορά δηλώσεις, που έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ σε έντυπη μορφή,
εξακολουθούν να ισχύουν και διεκπεραιώνονται κανονικά, εκτός αν οι συμβαλλόμενοι τις
ανακαλέσουν.
Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της εφαρμογής, το myProperty θα τεθεί εκτός λειτουργίας
από το Σάββατο, 11 Δεκεμβρίου, στις 16:00, έως την Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου, στις
21:00.

Tags :