130 νέες προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

admin 10/21/2021

130 νέες προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε

Ανακοινώνει – Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά
εκατόν τριάντα (130) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των
Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στον Ν. Αττικής
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης,
αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν
πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Tags :