173 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον e-ΕΦΚΑ | Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

admin 12/02/2022

173 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον e-ΕΦΚΑ | Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9K/2022
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 9K/2022 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης- e-ΕΦΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο. 

Πίνακας Θέσεων

Tags :