17,7% αύξηση στις οικοδομικές άδειες σε 1 χρόνο

admin 12/16/2021

17,7% αύξηση στις οικοδομικές άδειες σε 1 χρόνο

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Σεπτέμβριος 2021
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, της
Έρευνας Οικοδομικής Δραστηριότητας. Ειδικότερα:
 Το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας), κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο 2021, στο σύνολο της Χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.982
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 728,1 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 3.118,9 χιλιάδες m3
όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 11,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά
85,1% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 102,3% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020
(Πίνακας 1).
 Οι εκδοθείσες άδειες Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, κατά τον μήνα
Σεπτέμβριο 2021 ανήλθαν σε 1.973 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 709,1 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 2.963,9 χιλιάδες m3
όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,5% στον αριθμό των
οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 82,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 95,5% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 (Πίνακας 2).
 Οι εκδοθείσες άδειες Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, στο
σύνολο της Χώρας, ανήλθαν σε 9 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 19,0 χιλιάδες m2
επιφάνειας
και 155,1 χιλιάδες m3
όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον
συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, είναι 5,0%.
 Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Οκτώβριο 2020 έως τον Σεπτέμβριο
2021, το μέγεθος της Συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) με βάση τις
εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 22.596 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 5.879,3 χιλιάδες m2
επιφάνειας και 24.529,5 χιλιάδες m3
όγκου. Σε σχέση με την
αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 17,7% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 42,5% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 39,3% στον όγκο
(Πίνακας 3).
 Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Οκτωβρίου 2020 – Σεπτεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική
Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 17,7% στον αριθμό των εκδοθεισών
οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 40,7% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 35,8% στον όγκο, σε
σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Οκτωβρίου 2019 – Σεπτεμβρίου 2020 (Πίνακας 4). Το ποσοστό
συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για την
ανωτέρω περίοδο, είναι 3,5%.
 Το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η Συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο
σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,8% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 60,5% στην
επιφάνεια και αύξηση κατά 55,6% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του έτους 2020
(Πίνακας 5). Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική
Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 26,9% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, αύξηση κατά 59,2% στην επιφάνεια και αύξηση κατά 52,5% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 (Πίνακας 6).

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ – ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Tags :