50 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε Εθνικό Τυπογραφείο και Τράπεζα της Ελλάδος

admin 11/21/2021

50 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σε Εθνικό Τυπογραφείο  και Τράπεζα της Ελλάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11K/2021
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 11K/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης) και στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν.4765/2021.

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

(Πίνακας Θέσεων)

Tags :