19 νέες θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ

admin 06/18/2021

19 νέες θέσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ

Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Του Κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων 19 θέσεις
  2. ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
  3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Σας πληροφορούμε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)  ηλεκτρονικά στη διεύθυνση : elgahr@public.elga.gr  μέχρι την Παρασκευή 18 -6-202

Tags :