Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης και Ασθένειας: Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό – Συνεχίζονται οι αιτήσεις

admin 11/04/2023

Ευρωπαϊκή κάρτα Ασφάλισης και Ασθένειας: Πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι ταξίδεψαν στο εξωτερικό – Συνεχίζονται οι αιτήσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Με την ΕΚΑΑ ταξίδεψαν στο εξωτερικό 345.829 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ το 2022 Εκδίδεται απλά και ηλεκτρονικά για όσους ταξιδέψουν σε Ε.Ε. και άλλες 5 χώρες Με την ασφάλεια που παρέχει η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας ταξίδεψαν στο εξωτερικό 345.829 ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ το 2022 καθώς η κάρτα ΕΚΑΑ εξασφαλίζει την απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στη χώρα υποδοχής για όσους διαθέτουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα. Ήδη, τα ενεργά αιτήματα χορήγησης ΕΚΑΑ αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο, με αποτέλεσμα μέχρι το τέλος του 2023 να έχουν χορηγηθεί πάνω από 300.000 Ευρωπαϊκές Κάρτες Ασφάλισης Ασθένειας. Στις καλυπτόμενες παροχές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι παροχές που σχετίζονται με χρόνιες ή προϋπάρχουσες ασθένειες καθώς και εκείνες που αφορούν σε εγκυμοσύνη και τοκετό. Επισημαίνεται ότι σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση, ούτε καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη ή δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα προέλευσης ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων. Ομοίως, δεν καλύπτει τις δαπάνες στην περίπτωση που οι ασφαλισμένοι ταξιδεύουν

Read More