75 προσλήψεις τριών ειδικοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

admin 04/18/2024

75 προσλήψεις τριών ειδικοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 8:00 π.μ. έως και 29/04/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. ΕΑΜ ΣΟΧ 1/2024, αρ. πρωτ. 2194/12-02-2024 (ΑΔΑ: 93Γ646ΝΛ4Ν-Γ11) Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα πέντε (75) ατόμων για την κάλυψη αναγκών στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η χρονική διάρκεια της απασχόλησης θα είναι για επτά (7) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31/12/2024. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης https://www.gov.gr/. H παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ www.diavgeia.gov.gr, στο διαδικτυακό κόμβο του ΕΑΜ www.namuseum.gr, του ΥΠΠΟ www.culture.gov.gr και στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr.

Read More

Τουρισμός για όλους – Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

admin 04/12/2024

Τουρισμός για όλους – Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για λήψη οικονομικής ενίσχυσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους 2024». Έναρξη για όλους τους ΑΦΜ: Πέμπτη, 14/3/2024 ώρα 14:00Λήξη: Δευτέρα, 8/4/2024 ώρα 23:59:59 Το ποσό της ενίσχυσης θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δικαιούχους για διαμονή σε τουριστικά καταλύματα εντός της Επικράτειας και θα χορηγηθεί στους δικαιούχους κατόπιν υποβολής αιτήσεως και επιλογής μέσω κλήρωσης, σε άυλη ψηφιακή κάρτα με ισχύ έως 31.12.2024. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Με τη συμπλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, οι δυνητικοί δικαιούχοι κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Δυνητικών Δικαιούχων, στον οποίο αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης της αίτησης συμμετοχής τους και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). Ο Οριστικός Πίνακας Δικαιούχων, για τους οποίους θα εκδοθεί η ψηφιακή χρεωστική κάρτα, διαμορφώνεται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αιτήσεων από τον ανωτέρω Προσωρινό Πίνακα. Σημειώνεται ότι η αίτηση θα μπορεί να υποβληθεί και μέσω Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).  

Read More

Η πλατφόρμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» άνοιξε!

admin 04/12/2024

Η πλατφόρμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» άνοιξε!

Πρόγραμμα στέγασης – Ανακαινίζω και νοικιάζω Εάν είστε ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής ακινήτου με χρήση ιδιωτικής κατοικίας, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την ένταξη σας στο πρόγραμμα στέγασης “Ανακαινίζω και νοικιάζω”. Το πρόγραμμα αφορά στην επιδότηση της ανακαίνισης ή επισκευής κενών οικιών και διαμερισμάτων με σκοπό την διάθεσή τους για εκμίσθωση ως κατοικιών.Η επιδότηση ανέρχεται στο 40% των δαπανών, οι οποίες μπορούν να ανέρχονται μέχρι το ύψος των €10.000. Το μέγιστο ποσό επιδότησης είναι €4.000. Παρέχεται προκαταβολή επιδότησης, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% επί του προϋπολογιζόμενου ποσού επιδότησης. Οι δαπάνες μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο τα απαιτούμενα προϊόντα και υλικά όσο και τις εργασίες ανακαίνισης ή επισκευής.Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε:

Read More

«Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Καλύπτεται η δαπάνη Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης

admin 04/03/2024

«Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»: Καλύπτεται η δαπάνη Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης

Δαπάνη Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης καλύπτεται, στο πλαίσιο του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ειδικότερα, στην τροποποίηση του οδηγού προγράμματος προβλέπεται η κάλυψη δαπάνης Σύμβουλου Υποστήριξης Αίτησης για την καταχώρηση και οριστική υποβολή της αίτησης. Η δαπάνη των Συμβούλων ανέρχεται έως 300 ευρώ και αφορά και στις αιτήσεις που έχουν, ήδη, υποβληθεί. Υπενθυμίζεται πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους για ένταξη στο «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» έως τις 15 Απριλίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος: https://exoikonomo-epixeiro2023.gov.gr ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Read More

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

admin 03/15/2024

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση των καταναλωτών για την περίοδο της Σαρακοστής Η περίοδος της Σαρακοστής και ιδιαίτερα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι συνδεδεμένη με την κατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων, όπως νηστίσιμα προϊόντα και αλιεύματα, τα ονομαζόμενα σαρακοστιανά. Η επιλογή των τροφίμων, η μεταφορά και αποθήκευσή τους στο σπίτι, ειδικά όσων χρειάζονται ψύξη το συντομότερο δυνατό (όπως για παράδειγμα τα αλιεύματα, που από τη φύση τους είναι ευαλλοίωτα), οι προσεκτικοί χειρισμοί για την προετοιμασία τους αποτελούν σημαντικές πρακτικές για την ασφάλειά μας και για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία. Γενικά, ως καταναλωτές, είναι καλό να έχουμε πάντα στο μυαλό μας πόσο σημαντικό είναι να συμβουλευόμαστε τις ενδείξεις της συσκευασίας. Αν έχουμε κάποια αλλεργία, δίνουμε μεγάλη προσοχή στην ένδειξη αλλεργιογόνων συστατικών, τα οποία αναγράφονται υποχρεωτικά. Στα κατεψυγμένα αλιεύματα, πρέπει πάντα να υπάρχει το σήμα αναγνώρισης της εγκατάστασης, που καταψύχθηκε το προϊόν. Τα αποψυγμένα προϊόντα, έχουν σαφή δήλωση της αποψυγμένης τους κατάστασης στην επισήμανση

Read More

Συμβουλές στους καταναλωτές για συμμετοχή στη νέα κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους» του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

admin 03/05/2024

Συμβουλές στους καταναλωτές για συμμετοχή στη νέα κατηγορία «Φωτοβολταϊκά για Όλους» του Σχεδίου Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, δεδομένης της μεγάλης ζήτησης για το «Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και ΕΞ.Ε σε κατοικίες 2024-2025» και ειδικότερα για τη νέα κατηγορία Α3 «Φωτοβολταϊκά για Όλους», προτρέπει τους καταναλωτές όπως προβούν στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς, ώστε να μπορέσουν να κάνουν την πιο συμφέρουσα επιλογή. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημειώνεται ότι η τιμή δεν πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο, αφού ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην απόδοση του φωτοβολταϊκού συστήματος και στις άλλες τεχνικές του προδιαγραφές. Δεδομένου δε ότι στους καταλόγους του Σχεδίου θα περιλαμβάνονται πέραν 100 Συμμετεχόντων Εμπορευόμενων, προσφέρονται πολλές εναλλακτικές επιλογές στους καταναλωτές και, συνεπώς, η κατάλληλη έρευνα αγοράς είναι αναγκαία για να γίνει η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον κάθε καταναλωτή. Διευκρινίζεται σχετικά ότι το συνολικό ποσό της επένδυσης που καλύπτεται από το Σχέδιο είναι μέχρι €5.000 και πως η οποιαδήποτε δαπάνη πέραν του ποσού

Read More

ΑΝΟΙΞΕ η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων

admin 02/28/2024

ΑΝΟΙΞΕ η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων

Στις 26 Φεβρουαρίου, άνοιξε η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δήλωσης της απασχόλησης των συνταξιούχων. Μπορείτε να βρείτε την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα εδώ➡️ https://t.co/1Ru0O7mwop. Περισσότερες πληροφορίες στο📞1555 ή στη σελίδα 🌐 https://t.co/Jup5gPFoMe#ypergasias #1555gov #e_ΕΦΚΑ pic.twitter.com/SCS6zZd6Jd — Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης (@labourgovgr) February 28, 2024

Read More

1213 προσλήψεις για τη Δημοτική Αστυνομία

admin 02/27/2024

1213 προσλήψεις για τη Δημοτική Αστυνομία

@nkerameus Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, προχωρούμε σε 1213 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για τη Δημοτική Αστυνομία σε όλη την Ελλάδα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 7 ως τις 26 Μαρτίου μέσω ΑΣΕΠ. Ενισχύουμε τους Δήμους μας με πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο να συνδράμουμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο απαιτητικό έργο της βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών. Καλή επιτυχία!

Read More

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι Αιτήσεις για το «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

admin 02/25/2024

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ οι Αιτήσεις για το «Εξοικονομώ – Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις»

Την προκήρυξη του προγράμματος: «Αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατ. ευρώ, υπέγραψαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νίκος Παπαθανάσης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής από σήμερα, Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024, και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων επιχειρήσεων όλων των μεγεθών -ακόμη και ατομικών- που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ, είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και έχουν ιδρυθεί μέχρι την 31η.12.2023. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις ενισχύονται με σκοπό την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού. Σ’ αυτόν συμπεριλαμβάνονται -μεταξύ άλλων- συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, αλλά και συστήματα ηλιακής θέρμανσης, αντικατάσταση ενεργοβόρων μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού επιχειρήσεων κ.λπ. Παράλληλα, καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, π.χ. το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος, κ.ά. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις

Read More